Specialistų paslaugos PDF Spausdinti El. paštas

PAPILDOMO UGDYMO VEIKLOS ĮSTAIGOJE 2015-2016 m.m.

Veiklos pavadinimas

Užsiėmimų laikas

Vadovas

Folklorinis ansamblis ,,Žilvičiukai“ (nemokama)

Pirmadienis, ketvirtadienis

12.00 – 12..30

Jolanta Tijušienė

Judesio raiškos užsiėmimai

(mokama)

Penktadienis

10.10 - 10.40

10.40 – 11.15

Jolanta Tijušienė

,,Futboliukas“

(nemokama)

Penktadienis

11.30 – 12.20

Ina Gustienė

Judrieji žaidimai su futbolo elementais

(nemokama)

Trečiadienis 11.25 – 12.25

Martynas Šležys

Dailės technologijų būrelis ,,Kūrybinės kelionės“

(mokama)

Ketvirtadienis 11.50 – 12.30

14.45 – 15.30

Vaida Kavaliauskienė

Anglų kalba

(mokama)

Pirmadienis

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

Ketvirtadienis

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

Mokytoja Asta

LOGOPEDO PASLAUGOS

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje, esant reikalui Kėdainių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais, bei formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedė Romualda Klimavičienė

Darbo laikas :

Pirmadienis 7.30–17.00

Trečiadienis 7.30–17.00

Penktadienis 7.30–17.00

Pietų pertrauka

12.00–12.30val.

Tel. nr. 8 347 61705

Atnaujinta Trečiadienis, 18 Lapkritis 2015 22:01